GPS Speeds met North Ice 5.3

Nog geen gegevens in mijn logboek.