GPS Speeds met Makani Kaku 26cm

Nog geen gegevens in mijn logboek.