GPS Speeds met Makani Walu 2x8cm

Nog geen gegevens in mijn logboek.