GPS Speeds met Makani Walu 2x10cm

Nog geen gegevens in mijn logboek.