Gebruik in 2022

Gebruikte boards: dagenuren
AHD Power Wave 253 74 L 1 1.75
Fanatic Stubby 99 TE 99 L 1 1.75
Fanatic Tri-Wave 89 89 L 1 3
Goya One 3 Pro 95 95 L 7 14.25
JP Freestyle Wave 102 Pro 102 L 12 24.5
JP Wave Slate 96 Pro 96 L 5 7.75
Puls PRO wave 2.0 110 110 1 0.25
Puls PRO wave 95 95 L 1 0.25
Starboard iSonic 101 101 L 1 2.5
Starboard iSonic 117 117 L 4 10.75
Totaal: 66.75


Gebruikte vinnen: dagenuren
Busca Slalom 34 cm 1 1.75
Busca Slalom 46 cm 2 3.25
K4 Flex 20 cm 1 0.25
MFC 2K 22 cm 1 0.5
MFC Freewave 22,5 cm 1 0.25
MFC Freewave 29 cm 7 10.5
MFC Freewave 32 cm 6 10.75
MFC Freewave 25 cm 2 4
MFC Freewave (20) 21 cm 2 2
MFC On-Shore 24 cm 1 1.75
MFC RTM 19 cm 3 5.75
MFC RTM 19 cm 1 3
MFC RTM 20 cm 2 4.75
MFC TF 21 cm 2 2.5
Makani Kaku 26 cm 2 2.75
Select FX Freecarve 31 cm 1 1
Select Wave Warrior 22 cm 1 1.75
Select X1 25 cm 1 0.25
Select X1 21 cm 1 1.75
Sonntag SL-P 48 cm 1 0.5
Sonntag SL-X 43 cm 2 2.5
Sonntag SL-X 39 cm 1 0.5
Sonntag SL-X 36 cm 1 0.75
Sonntag SL-X 45 cm 1 4
Totaal: 66.75


Gebruikte zeilen: dagenuren
Goya Banzai Pro 5.3 7 16.25
Goya Banzai Pro 4.7 5 10
Goya Banzai Pro 6.0 10 20.25
Goya Banzai X Pro 4.2 3 5.25
Goya Banzai X Pro 3.7 1 1.75
North E-Type 6.6 1 2.5
North S-Type SL 7.3 1 2.5
North S-Type SL 8.3 3 8.25
Totaal: 66.75


Gebruikte masten: dagenuren
Goya 90% 370 2 6.5
Goya Eightyfive Pro 400 10 19.75
Goya Hunderd Pro 430 10 20.25
Goya Ninety Pro 370 4 7
North Platinum(11) 460 2 5
North Platinum(14) 490 3 8.25
Totaal: 66.75


Gebruikte gieken: dagenuren
AL360 E3 Carbon 140-200 cm 3 4.5
AL360 E3 Carbon 160-220 cm 22 49
AL360 E3 Carbon 200-260 cm 4 10.75
AL360 E3 Carbon 180-230 cm 1 2.5
Totaal: 66.75


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 9 18.5
Brouwersdam Zuid 4 10.5
Grevelingendam 5 15
Kabbelaarsbank 9 22.75
Totaal: 66.75