Nico Prien: Slalom zeil trim tips

zondag 24 februari 2019

Nico Prien heeft ook een heel nuttige vlog over zeil trim. Goeie samenvatting van de belangrijkste trim punten van het zeil. Ook leerzaam voor niet wedstrijdsurfers.